Block title
Block content

Allah her şeyi bir anda nasıl yapar?

3.017 görüntüleme
8 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı

DÖRDÜNCÜSÜ:

 

Kàdir-i Mutlak o derece suhulet ve sür’atle ve muâlecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halk eder ki, yalnız sırf bir emir ile îcad eder gibi görünüyor, fehmediliyor.

 

Hem o Sâni-i Kadîr nihayet derecede masnuata karîb olduğu halde, masnuat nihayet derecede Ondan baîddir.

Hem nihayetsiz kibriyâsıyla beraber, gayet cüz’î ve hakir umuru dahi ehemmiyetle tanzim ve hüsn-ü san’attan hariç bırakmıyor.

 

Okunan Yer: Sözler | On Dördüncü Söz
Okuyan: Dr. Ahmet Çolak

  • Kategori

    • Konusuz

    • Hangi Medya Üzerinden Video Oynasın?

Daha fazla göster
Daha az göster