Block title
Block content

Allah'ı Bize En İyi Tanıtan Peygamberimizdir (asm)

2.505 görüntüleme
25 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı

Hâlık-ı Âlemi bize târif ve ilân eden deliller ve burhanlar, lâyüad ve lâyuhsâdır. O delillerin en büyükleri üçtür.

Birincisi: Bazı âyetlerini gördüğün, işittiğin şu kitab-ı kebir-i kâinattır.

İkincisi: Bu kitabın âyetü’l-kübrâsı ve divan-ı nübüvvetin hâtemi ve künûzu mahfiyenin miftahı olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselâmdır.

Üçüncüsü: Kitab-ı âlemin tefsiri ve mahlûkata karşı Allah’ın hücceti olan Kur’ân’dır...

Okunan Yer: Mesnevi-i Nuriye | Reşhalar 
Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek

Daha fazla göster
Daha az göster