Block title
Block content

Allah'ın (c.c) Mekândan Münezzehiyetiyle Her Yerde Hazır Bulunması

565 görüntüleme
28 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı

Ey nefs-i nadan! Diyorsun ki: “Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef’âli; ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i Rububiyeti; ve ferdâniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı; ve mekândan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması; ve nihayetsiz ulviyetiyle herşeye yakın olması; ve birliği ile her işi bizzat elinde tutması, hakaik-ı Kur’âniyedendir. Kur’ân ise hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise, zahirî bir münâfâtı görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah iste...

 

Açıklayan: Osman Bostan
Okunan Yer: Sözler | On Altıncı Söz

Daha fazla göster
Daha az göster