Block title
Block content

Cenab-ı Hakk'ın Varlığının İspatı

4.063 görüntüleme
28 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı

"Meselâ, Cenâb-ı Hakkın vücub-u vücûdunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere, o vücub-u vücudu ve ezeliyetini ve ulûhiyet sıfatlarını vermekle küfrünü itikad edebilir."
Yer: Şualar, Yedinci Şuâ
Açıklayan: Sinan Yılmaz

Daha fazla göster
Daha az göster