Block title
Block content

Eşyanın yaratılması, farklılığı ve dua halinde oluşunun Allah'ın varlığına delil olması...

5.371 görüntüleme
23 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı

Eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkânat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken, birden bire gayet muntazam, hakîmâne öyle bir teşahhus vechi veriliyor ki, meselâ herbir insanın yüzünde, bütün ebnâ-yı cinsinden herbirisine karşı birer alâmet-i farika o küçük yüzde bulunduğu ve zâhir ve bâtın duygu...

 

Okunan Yer: Otuz Üçüncü Söz, 2. 3. 4. ve 5. Pencereler
Açıklayan: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

Daha fazla göster
Daha az göster