Block title
Block content

Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş...

3.666 görüntüleme
10 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı

Birinci Cümle: "Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadîr-i Zülcelâl" ifadesinin izahı...

İfadenin geçtiği yer: Üçüncü Şuâ | Münâcât

İkinci Cümle: Cenâb-ı Hakkın vücub-u vücûdunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere, o vücub-u vücudu ve ezeliyetini ve ulûhiyet sıfatlarını vermekle küfrünü itikad edebilir. Veyahut ahmak sofestâîler gibi, hem kendini, hem kâinatın vücudunu inkâr ve nefyetmekle akıldan istifa etmelidir.

İfadenin geçtiği yer: Şualar | Yedinci Şuâ
Açıklayan: Sinan Yılmaz

Daha fazla göster
Daha az göster