Block title
Block content

"İmanınızı Lailahe İllallah İle Yenileyiniz" Hadisinin Hikmeti Nedir?

5.605 görüntüleme
10 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı

İnsanın hem şahsı, hem âlemi her zaman teceddüt ettikleri için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira insanın herbir ferdinin mânen çok efradı var.
 

Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferd-i âhar sayılır. Çünkü, zaman altına girdiği için, o ferd-i vâhid bir model hükmüne geçer, hergün bir ferd-i âhar şeklini giyer. Hem insanda bu taaddüt ve teceddüt olduğu gibi, tavattun ettiği âlem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor, hergün başka bir âlem kapısını açıyor.

 

Okunan Yer: Yirmi Altıncı Mektup | Dördüncü Mebhas
Okuyan: Mustafa Karaman

  • Kategori

    • İman

    • Hangi Medya Üzerinden Video Oynasın?

Daha fazla göster
Daha az göster