Block title
Block content

İnsanı Allah'a ulaştıran yollar: Acz, Fakr, Şefkat, Tefekkür

7.078 görüntüleme
17 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı

Cenab-ı Hakka vâsıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat tarikatlerin bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde, kàsır fehmimle Kur’ân’dan istifade ettiğim "acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarikidir. Evet, acz dahi, aşk gibi, belki daha eslem bir tariktir ki, ubûdiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahmân ismine isal eder. Hem şefkat dahi, aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki, Rahîm ismine isal eder. Hem tefekkür dahi, aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki, Hakîm ismine isal eder...

 

Okunan Yer: Yirmi Altıncı Söz, Zeyl
Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek

Daha fazla göster
Daha az göster