Block title
Block content

Kader

0 görüntüleme
19 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı
 • Kategori

  • Kader

  • Hangi Medya Üzerinden Video Oynasın?

Daha fazla göster
Daha az göster

Oynatma Listesi - Kader

 1. 58:34

  Kader

  Nur Penceresi
 2. 0:00

  Kader ve cüz-i ihtiyarinin tanımı ve mahiyeti

  Nur Penceresi
 3. 0:00

  İnsan neden günahlarından mesuldur, iyilikleriyle iftihar edemez?

  Nur Penceresi
 4. 0:00

  Sadece bir tercih olan cüz-i ihtiyari neden sorumluluk yüklüyor?

  Nur Penceresi
 5. 0:00

  Kader ile cüz-i ihtiyari birbirine zıt değilse, nasıl uyuşuyor?

  Nur Penceresi
 6. 0:00

  Kader; sebep ile müsebbebe birlikte mi bakar?

  Nur Penceresi
 7. 36:43

  Allah'ın külli iradesinin, bizim cüzi irademizle bağlantısı nedir?

  Nur Penceresi
 8. 23:31

  Kaderin varlığını ispat eden deliller...

  Nur Penceresi
 9. 30:11

  Kader insanın özgür davranmasını kısıtlamaz mı?

  Nur Penceresi
 10. 23:49

  Kaderden gelen her şey neden güzeldir?

  Nur Penceresi
 11. 0:00

  Bizi Allah'a ulaştıran bütün yollar Kur'an ve Sünnetten mi alınmıştır?

  Nur Penceresi
 12. 1:02:47

  Cüz'î irade, hayır ve şerrin yaratılması, insanın sorumluluğu

  Nur Penceresi
 13. 1:00:11

  Kaderle Cüz'i İhtiyari Nasıl Tevfik Edilebilir?

  Nur Penceresi
 14. 53:16

  Kaderin, Sebep ve Müsebbeble Taallûkunu İzah Eder misiniz?

  Nur Penceresi
 15. 1:02:02

  Meyelan, Emr-i İtibari, Emr-i Nisbi, Tercih Bila Müreccih

  Nur Penceresi
 16. 40:49

  Nizam ve İntizam Kaderi Gösterir

  Nur Penceresi
 17. 0:00

  Varlik Aleminde Kader

  Nur Penceresi
 18. 0:00

  Cüzi İrade, Hayır ve Şerrin Yaratılması, İnsanın Sorumluluğu

  Nur Penceresi
 19. 0:00

  Kusurları Kendinden İyilik ve Güzellikleri Allahtan Bilmek

  Nur Penceresi
 20. 4:13

  Yaşanan Hadiselerdeki Kader Planı

  Nur Penceresi
 21. 6:44

  Hayırlı işlerde, kaderin “yapan sen değilsin!” demesi ne demektir?

  Nur Penceresi
 22. 7:12

  Kur’an’da kaderden nasıl bahsediliyor, ilgili ayetler hangileridir?

  Nur Penceresi
 23. 8:37

  Kaderle ilgili konuşmak sakıncalı mıdır, bu manada hadisleri nasıl anlamalıyız?

  Nur Penceresi
 24. 5:12

  Kader ve kaza ne demektir, ikisi arasında nasıl bir münasebet var?

  Nur Penceresi
 25. 7:16

  Kader ne demektir, kelime manası nedir?

  Nur Penceresi
 26. 13:18

  “Tercih bila müreccih muhaldir” ifadesinin kader mevzusunda açılımı nedir?

  Nur Penceresi
 27. 9:06

  Bediüzzaman Hazretlerinin “Katil, kaza-yı İlâhiyeye vasıta olmuş” ifadesini nasıl anlamalıyız?

  Nur Penceresi
 28. 16:50

  Adamın ölmesi mukadderdir, o zaman tüfek atılmasa da ölecekti denilebilir mi?

  Nur Penceresi
 29. 14:50

  Kaderi doğru anlayabilmemiz için “ezel” kavramını nasıl anlamalıyız?

  Nur Penceresi
 30. 4:09

  “Ezel” kavramı nasıl yanlış anlaşılıyor?

  Nur Penceresi
 31. 11:12

  İlim maluma tabidir, ne demektir; örneklerle açıklanabilir mi?

  Nur Penceresi
 32. 11:45

  Kaderinde cehennemlik yazan kimse niçin mesul oluyor?

  Nur Penceresi
 33. 10:07

  Kaderle cüz’i iradenin birbirine zıt olmadığını nasıl anlamalıyız?

  Nur Penceresi
 34. 10:01

  Kader ve cüz’i iradenin vech-i tevfikiyle, kâinattaki intizam ve denge

  Nur Penceresi
 35. 14:55

  Ehl-i huzur ve ehli gafletin kaderden bahsetme hususunda hakları nedir?

  Nur Penceresi
 36. 11:21

  Avam ve havassın kadere bakış açısı farklı mıdır?

  Nur Penceresi
 37. 9:46

  Eşler arasındaki imtizaçsızlığın kader açısından hikmetleri var mıdır?

  Nur Penceresi
 38. 7:07

  Evlilik kader midir?

  Nur Penceresi
 39. 5:10

  Kaderin varlığını iktiza eden deliller nelerdir?

  Nur Penceresi
 40. 11:33

  Her şeyin vücudundan sonra yazılmasının delilleri nelerdir?

  Nur Penceresi
 41. 9:55

  Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin nedir, mahiyetleri nasıldır?

  Nur Penceresi
 42. 6:45

  Bedihî ve nazarî kader ne demektir?

  Nur Penceresi
 43. 11:12

  Her şeyin kaderi açıkça göstermesinin delilleri nelerdir?

  Nur Penceresi
 44. 16:38

  Her şeyin vücudundan önce yazılmasının delilleri nelerdir?

  Nur Penceresi
 45. 13:20

  Her şeyin varlığından önce ve sonra kaderde yazılması ne demektir?

  Nur Penceresi
 46. 10:54

  “Her şey Cenab-ı Hakkın takdiriyledir” hakikatini nasıl anlamalıyız?

  Nur Penceresi
 47. 12:44

  Kadere iman esaret midir?

  Nur Penceresi
 48. 6:08

  Kader, kaza, ata ne demektir, ata kanunu nasıl işler?

  Nur Penceresi
 49. 5:27

  İçki içen adam “bu benim kaderimdir” diye mazeret beyan edebilir mi?

  Nur Penceresi
 50. 9:38

  Bazı insanların sakat veya eksik azalı yaratılmalarında şikâyet hakları var mıdır?

  Nur Penceresi
 51. 8:22

  “Ecel birdir değişmez” hakikatiyle, sadakanın ömrü uzatması birbirine muhalif değilmi?

  Nur Penceresi
 52. 12:44

  Kadere iman esaret midir?

  Nur Penceresi
 53. 42:29

  Kader Risalesi - 3. Bölüm

  Nur Penceresi
 54. 37:27

  Kader Risalesi - 2. Bölüm

  Nur Penceresi
 55. 37:46

  Kader Risalesi - 1. Bölüm

  Nur Penceresi
 56. 5:43

  “Akıbetü’l akıbe her dem yine hakkındır” ifadesinden ne anlamalıyız?

  Nur Penceresi
 57. 41:50

  Kader Risalesi - 4. Bölüm

  Nur Penceresi
 58. 30:34

  Kader Risalesi - 5. Bölüm

  Nur Penceresi
 59. 0:00

  Kadere İman – Giriş

  Nur Penceresi
 60. 0:00

  Kader hakkında konuşmak doğru mu?

  Nur Penceresi
 61. 0:00

  Kader, kaza ve cüz-i irade

  Nur Penceresi
 62. 5:32

  Kadere iman, imanın şartı mıdır?

  Nur Penceresi
 63. 20:32

  Ezeliyet Bahsi

  Nur Penceresi
 64. 0:00

  İlim maluma tabidir

  Nur Penceresi
 65. 0:00

  Cüz-i irade nedir?

  Nur Penceresi
 66. 0:00

  İyiliğin Allah’tan, kötülüğün kuldan olması

  Nur Penceresi
 67. 0:00

  Kader değişir mi ?

  Nur Penceresi
 68. 0:00

  Evlilik kader midir?

  Nur Penceresi
 69. 0:00

  Katil öldürmeseydi, maktul yine ölecek miydi?

  Nur Penceresi
 70. 0:00

  Sonumuz belli ise niçin bu dünyaya geliyoruz?

  Nur Penceresi
 71. 27:57

  İslam’ı hiç duymayan kişinin durumu nedir?

  Nur Penceresi
 72. 11:25

  Kalplerin mühürlenmesi ve kader

  Nur Penceresi