Block title
Block content

Mesnevî-i Nuriye'den Katrenin Hatimesi, 4. Bölüm

682 görüntüleme
11 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı

Arkadaş! İman, bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını tesis eder.

Küfür ise, bürudet gibi, bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebî nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü’minin ruhunda adâvet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmanıyla bir nevi kardeşliği vardır. Kâfirin ruhunda hırs, adâvet olduğu gibi, nefsini iltizam ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazan galebe kâfirlerde olur. Ve keza, kâfir, dünyada hasenatının mükâfatını filcümle görür. Mü’min ise, seyyiatının cezasını görür.

Bunun için dünya, kâfire cennet (yani âhirete nisbeten), mü’mine Cehennemdir (yani saadet-i ebediyesine nisbeten) —yoksa, dünyada dahi mü’min yüz derece ziyade mesuttur— denilmiştir...

 

Okunan Yer: Mesnevi-i Nuriye | Katre
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar

  • Kategori

    • Konusuz

    • Hangi Medya Üzerinden Video Oynasın?

Daha fazla göster
Daha az göster