Block title
Block content

Muhâkemat Dersleri: 40 (Üçüncü Makale, Birinci Maksad Devamı)

485 görüntüleme
3 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı

 "İKİNCİ DELİL-İ KUR’ÂNÎ: Delil-i ihtirâdır. Bunun hülâsası: Mahlûkatın her nev’ine, her ferdine ve o nev’e ve o ferde mürettep olan âsâr-ı mahsusasını müntiç ve istidad-ı kemâline münasip bir vücudun verilmesidir. Zira hiçbir nev-i müteselsil, ezelî değildir. “İmkân” bırakmaz. Hem de bizzarure bazının “hudus”u, nazarın müşahedesiyle ve sairleri dahi aklın hikmet nazarıyla görülür."

Yer: Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsur'u-l Akide), Birinci Maksadın Devamı
Açıklayan: Prof. Dr. Şadi Eren

  • Kategori

    • Konusuz

    • Hangi Medya Üzerinden Video Oynasın?

Daha fazla göster
Daha az göster