Block title
Block content

Otuz Üçüncü Söz Dersleri 5. Bölüm

461 görüntüleme
27 Mart 2017 tarihinde yayınlandı

Onuncu Pencere

Şu kâinattaki mevcudatın birbirine teâvünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki, umum mahlûkat birtek Mürebbînin terbiyesindedirler, birtek Müdebbirin idaresindedirler, birtek Mutasarrıfın taht-ı tasarrufundadırlar, birtek Seyyidin hizmetkârlarıdırlar...

 

Okunan Yer: 33.Söz, 10.Pencere

Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR

Daha fazla göster
Daha az göster