Block title
Block content

Risale-i Nur'un diğer kitaplardan farkı...

337 görüntüleme
19 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı

Risaletü’n-Nur ise, Kur’ân’ın bir mânevî mu’cizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor ve mevcut imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak burhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübehattan kurtarmasına hizmet ettiğinden, herkese bu zamanda ekmek gibi, ilâç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar.

O divanlar derler ki: “Velî ol, gör; makamata çık, bak, nurları, feyizleri al.”

Risaletü’n-Nur ise der: “Her kim olursan ol; bak, gör. Yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar”...

Okunan Yer: Kastamonu Lâhikası | (5)
Açıklayan: Necmi İlgen

  • Kategori

İndirme Linkleri
Daha fazla göster
Daha az göster