Block title
Block content

Ruhsatı Değil Azîmeti Esas Almak Gerekir!

1.237 görüntüleme
14 Mart 2017 tarihinde yayınlandı

Aziz kardeşlerim; Bu gece evrad ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlardı. Kalbime geldi ki: “Acaba bu izhar, sevabını noksan etmiyor mu?” diye telâş ettim. Hüccetü’l-İslâm İmam-ı Gazâli’nin meşhur bir sözü hatıra geldi. O demiş: “Bazan izhar, çok defa ihfâdan daha ziyade efdal olur.” Yani âşikâre yapmakta başkalar, ya istifade veya taklit etmek veya gafletten uyanmak veya dalâlette ve sefahette muannid ise, karşısında şeâir-i İslâmiye nev’inde izhar etmek, izzet-i diniyeyi göstermek gibi çok cihetle, hususan bu zamanda ve ihlâs dersini tam alanlarda değil riya, belki gizliden tasannu karışmamak şartıyla çok ziyade sevaplı olabilir diye bir teselli buldum...

 

Okunan Yer: Şualar, On Üçüncü Şuâ

Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek

  • Kategori

    • Takva

    • Hangi Medya Üzerinden Video Oynasın?

Daha fazla göster
Daha az göster