Block title
Block content

Ubudiyet Dairesinin Reisi Hz.Muhammed (asm)

2.054 görüntüleme
20 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı

Madem kâinatta hüsn-ü san’at, bilmüşahede vardır ve kat’îdir. Elbette, risalet-i Ahmediye (a.s.m.), şuhud derecesinde bir kat’iyetle sübutu lâzım gelir. Zira, şu güzel masnuattaki hüsn-ü san’at ve ziynet-i suret gösteriyor ki, onların San’atkârında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir taleb-i tezyin vardır. Ve şu irade ve talep ise, o Sânide ulvî bir muhabbet ve masnularında izhar ettiği kemâlât-ı san’atına karşı kudsî bir rağbet var olduğunu gösteriyor. Ve şu muhabbet ve rağbet ise, masnuat içinde en münevver ve mükemmel fert olan insana daha ziya...


Okunan Yer: Sözler, On Sekizinci Söz, Üçüncü Nokta
Açıklayan: Mustafa Karaman

Daha fazla göster
Daha az göster