Block title
Block content

Vahiy ve İlhamın Tanım ve Karşılaştırması

1.565 görüntüleme
11 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı

Kur’ân’ın bütün kelimât-ı İlâhiye içinde cihet-i ulviyetini ve bütün kelâmlar üstünde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen, şu iki temsîle bak.

Birincisi: Bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi, âdi bir raiyet ile cüz’î bir iş için, hususî bir hacete dair, has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri, saltanat-ı uzmâ ünvanıyla ve hilâfet-i kübrâ namıyla ve hâkimiyet-i amme haysiyetiyle evâmirini etrafa neşir...

 

Okunan Yer: Sözler | On İkinci Söz
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz

Daha fazla göster
Daha az göster