Block title
Block content

Yaratılışın Gayesi Allah'a İman ve İtaattir!

3.260 görüntüleme
18 Mart 2017 tarihinde yayınlandı

Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir...

 

Okunan Yer: Mektubat, Yirminci Mektup

Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek

Daha fazla göster
Daha az göster