Block title
Block content

Kur'an Ziyafetleri - Fatiha Sûresi

0 görüntüleme
22 Şubat 2017 tarihinde yayınlandı
İndirme Linkleri
Daha fazla göster
Daha az göster

Oynatma Listesi - Kur'an Ziyafetleri (Arka Fonlu ve Ayet Mealli)

 1. 0:49

  Kur'an Ziyafetleri - Fatiha Sûresi

  Kuran Tv
 2. 19:51

  Kur'an Ziyafetleri - Bakara, 2 / 1 - 60

  Kuran Tv
 3. 19:44

  Kur'an Ziyafetleri - Bakara, 2 / 61 - 108

  Kuran Tv
 4. 19:08

  Kur'an Ziyafetleri - Bakara, 2 / 109 - 158

  Kuran Tv
 5. 19:37

  Kur'an Ziyafetleri - Bakara, 2 / 159 - 203

  Kuran Tv
 6. 20:00

  Kur'an Ziyafetleri - Bakara, 2 / 204 - 245

  Kuran Tv
 7. 13:55

  Kur'an Ziyafetleri - Bakara, 2 / 246 - 266

  Kuran Tv
 8. 19:28

  Kur'an Ziyafetleri - Al-i imrân, 3 / 1 - 51

  Kuran Tv
 9. 19:45

  http://video.kurantv.net/-urantv-3-ali-imran-1-51.mp4

  Kuran Tv
 10. 11:34

  Kur'an Ziyafetleri - Bakara, 2 / 267 - 286

  Kuran Tv
 11. 19:38

  Kur'an Ziyafetleri - / Al-i imran, 3 / 110 - 158

  Kuran Tv
 12. 16:57

  Kur'an Ziyafetleri - Al-i imran, 3 / 159 - 200

  Kuran Tv
 13. 19:38

  Kur'an Ziyafetleri - Nisa, 4 / 34 - 79

  Kuran Tv
 14. 18:33

  Kur'an Ziyafetleri - Nisa, 4 / 1 - 33

  Kuran Tv
 15. 19:41

  Kur'an Ziyafetleri - Nisa, 4 / 80 - 121

  Kuran Tv
 16. 19:36

  Kur'an Ziyafetleri - Nisa, 4 / 122 - 176

  Kuran Tv
 17. 16:40

  Kur'an Ziyafetleri - Maide, 5 / 1 - 32

  Kuran Tv
 18. 19:35

  Kur'an Ziyafetleri - Maide, 5 / 33 - 71

  Kuran Tv
 19. 11:56

  Kur'an Ziyafetleri - Maide, 5 / 72 - 99

  Kuran Tv
 20. 10:36

  Kur'an Ziyafetleri - Maide, 5 / 100 - 120

  Kuran Tv
 21. 19:49

  Kur'an Ziyafetleri - Enam, 6 / 1 - 58

  Kuran Tv
 22. 20:00

  Kur'an Ziyafetleri - Enam, 6 / 59 - 110

  Kuran Tv
 23. 11:51

  Kur'an Ziyafetleri - Enam, 6 / 111 - 140

  Kuran Tv
 24. 11:10

  Kur'an Ziyafetleri - Enam, 6 / 141 - 165

  Kuran Tv
 25. 19:35

  Kur'an Ziyafetleri - Araf, 7 / 1 - 53

  Kuran Tv
 26. 19:25

  Kur'an Ziyafetleri - Araf, 7 / 54 - 126

  Kuran Tv
 27. 18:36

  Kur'an Ziyafetleri - Araf, 7 / 127 - 171

  Kuran Tv
 28. 10:01

  Kur'an Ziyafetleri - Araf, 7 / 172 - 206

  Kuran Tv
 29. 19:31

  Kur'an Ziyafetleri - Enfâl, 8 / 1 - 60

  Kuran Tv
 30. 6:01

  Kur'an Ziyafetleri - Enfâl, 8 / 61 - 75

  Kuran Tv
 31. 19:56

  Kur'an Ziyafetleri - Tevbe, 9 / 1 - 46

  Kuran Tv
 32. 19:51

  Kur'an Ziyafetleri - Tevbe, 9 / 47 - 96

  Kuran Tv
 33. 13:46

  Kur'an Ziyafetleri - Tevbe Sûresi, 9 / 97 - 129

  Kuran Tv
 34. 19:11

  Kur'an Ziyafetleri - Yûnus Sûresi, 10 / 1 - 46

  Kuran Tv
 35. 18:56

  Kur'an Ziyafetleri - Yûnus Sûresi, 10 / 47 - 109

  Kuran Tv
 36. 20:36

  Kur'an Ziyafetleri - Hûd Sûresi, 11 / 1 - 57

  Kuran Tv
 37. 22:13

  Kur'an Ziyafetleri - Hûd Sûresi, 11 / 58 - 123

  Kuran Tv
 38. 40:00

  Kur'an Ziyafetleri - Yûsuf Sûresi, 12 / 1 - 111

  Kuran Tv
 39. 18:46

  Kur'an Ziyafetleri - Ra'd, 13 / 1 - 43

  Kuran Tv
 40. 20:42

  Kur'an Ziyafetleri - İbrâhîm, 14 / 1 - 52

  Kuran Tv
 41. 13:06

  Kur'an Ziyafetleri - Hicr, 15 / 1 - 99

  Kuran Tv
 42. 38:55

  Kur'an Ziyafetleri - Nahl, 16 / 1 - 128

  Kuran Tv
 43. 32:31

  Kur'an Ziyafetleri - İsra, 17 / 1 - 111

  Kuran Tv
 44. 30:51

  Kur'an Ziyafetleri - Kehf, 18 / 1 - 110

  Kuran Tv
 45. 20:21

  Kur'an Ziyafetleri - Meryem, 19 / 1 - 98

  Kuran Tv
 46. 25:19

  Kur'an Ziyafetleri - Tâhâ, 20 / 1 - 135

  Kuran Tv
 47. 26:15

  Kur'an Ziyafetleri - Enbiyâ, 21 / 1 - 112

  Kuran Tv
 48. 28:31

  Kur'an Ziyafetleri - Hac, 22 / 1 - 78

  Kuran Tv
 49. 23:30

  Kur'an Ziyafetleri - Mü'minûn, 23 / 1 - 118

  Kuran Tv
 50. 28:46

  Kur'an Ziyafetleri - Nûr, 24 / 1 - 64

  Kuran Tv
 51. 18:36

  Kur'an Ziyafetleri - Furkan, 25 / 1 - 77

  Kuran Tv
 52. 27:46

  Kur'an Ziyafetleri - Şuarâ, 26 / 1 - 227

  Kuran Tv
 53. 24:16

  Kur'an Ziyafetleri - Neml, 27 / 1 - 93

  Kuran Tv
 54. 31:12

  Kur'an Ziyafetleri - Kasas, 28 / 1 - 88

  Kuran Tv
 55. 16:51

  Kur'an Ziyafetleri - Rum, 30 / 1 - 60

  Kuran Tv
 56. 20:16

  Kur'an Ziyafetleri - Ankebut, 29 / 1 - 69

  Kuran Tv
 57. 11:22

  Kur'an Ziyafetleri - Lokman, 31 / 1 - 34

  Kuran Tv
 58. 7:38

  Kur'an Ziyafetleri - Secde, 32 / 1 - 30

  Kuran Tv
 59. 26:06

  Kur'an Ziyafetleri - Ahzab, 33 / 1 - 73

  Kuran Tv
 60. 17:31

  Kur'an Ziyafetleri - Sebe, 34 / 1 - 54

  Kuran Tv
 61. 15:21

  Kur'an Ziyafetleri - Fatır, 35 / 1 - 45

  Kuran Tv
 62. 16:11

  Kur'an Ziyafetleri - Yasin, 36 / 1 - 83

  Kuran Tv
 63. 19:11

  Kur'an Ziyafetleri - Saffat, 37 / 1 - 182

  Kuran Tv
 64. 15:51

  Kur'an Ziyafetleri - Sad, 38 / 1 - 88

  Kuran Tv
 65. 28:53

  Kur'an Ziyafetleri - Zümer, 39 / 1 - 75

  Kuran Tv
 66. 24:52

  Kur'an Ziyafetleri - Mu'min, 40 / 1 - 85

  Kuran Tv
 67. 19:04

  Kur'an Ziyafetleri - Fussilet, 41 / 1 - 54

  Kuran Tv
 68. 16:20

  Kur'an Ziyafetleri - Şura, 42 / 1 - 53

  Kuran Tv
 69. 17:07

  Kur'an Ziyafetleri - Zuhruf, 43 / 1 - 89

  Kuran Tv
 70. 8:36

  Kur'an Ziyafetleri - Duhan, 44 / 1 - 59

  Kuran Tv
 71. 12:49

  Kur'an Ziyafetleri - Ahkaf, 46 / 1 - 35

  Kuran Tv
 72. 10:05

  Kur'an Ziyafetleri - Casiye, 45 / 1 - 37

  Kuran Tv
 73. 12:31

  Kur'an Ziyafetleri - Muhammed, 47 / 1 - 38

  Kuran Tv
 74. 10:36

  Kur'an Ziyafetleri - Fetih, 48 / 1 - 29

  Kuran Tv
 75. 7:11

  Kur'an Ziyafetleri - Hucurat, 49 / 1 - 18

  Kuran Tv
 76. 10:56

  Kur'an Ziyafetleri - Kaf, 50 / 1 - 45

  Kuran Tv
 77. 8:01

  Kur'an Ziyafetleri - Zariyat, 51 / 1 - 60

  Kuran Tv
 78. 6:46

  Kur'an Ziyafetleri - Tur, 52 / 1 - 49

  Kuran Tv
 79. 6:46

  Kur'an Ziyafetleri - Necm, 53 / 1 - 53

  Kuran Tv
 80. 5:56

  Kur'an Ziyafetleri - Kamer, 54 / 1 - 55

  Kuran Tv
 81. 9:27

  Kur'an Ziyafetleri - Rahman, 55 / 1 - 78

  Kuran Tv
 82. 11:16

  Kur'an Ziyafetleri - Vakı'a, 56 / 1 - 96

  Kuran Tv
 83. 13:21

  Kur'an Ziyafetleri - Hadid, 57 / 1 - 29

  Kuran Tv
 84. 9:41

  Kur'an Ziyafetleri - Mücadele, 58 / 1 - 22

  Kuran Tv
 85. 8:56

  Kur'an Ziyafetleri - Haşr, 59 / 1 - 24

  Kuran Tv
 86. 9:36

  Kur'an Ziyafetleri - Mümtehine, 60 / 1 - 13

  Kuran Tv
 87. 4:54

  Kur'an Ziyafetleri - Saff, 61 / 1 - 14

  Kuran Tv
 88. 3:24

  Kur'an Ziyafetleri - Cum'a, 62 / 1 - 11

  Kuran Tv
 89. 4:19

  Kur'an Ziyafetleri - Münâfikûn, 63 / 1 - 11

  Kuran Tv
 90. 5:49

  Tegabun Sûresi, 64 / 1 - 18

  Kuran Tv
 91. 5:31

  Talak, 65 / 1 - 12

  Kuran Tv
 92. 6:02

  Tahrim , 66 / 1 - 12

  Kuran Tv
 93. 8:00

  Mülk , 67 / 1 - 30

  Kuran Tv
 94. 6:21

  Kalem , 68 / 1 - 52

  Kuran Tv
 95. 6:41

  Hakka , 69 / 1 - 52

  Kuran Tv
 96. 5:13

  Meraic , 70 / 1 - 44

  Kuran Tv
 97. 6:06

  Nuh , 71 / 1 - 28

  Kuran Tv
 98. 7:27

  Cin , 72 / 1 - 28

  Kuran Tv
 99. 4:06

  Müzzemmil , 73 / 1 - 20

  Kuran Tv
 100. 4:54

  Müddesir , 74 / 1 - 56

  Kuran Tv